ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานีเดินรถสำหรับผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกของภูเก็ต เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานีเดินรถสำหรับผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกของภูเก็ต เป็นการเดินทางโดยรถยนต์..

 

อ่านต่อ

tag รถประจำทางตลาดสด
รถประจำทางตลาดสด

รถสองแถวมีลักษณะเหมือนรถกระบะ ที่มีการใช้ไม้ต่อเติม และดัดแปลงบริเวณกระบะ ให้สามารถนั่งได้สองแถวข้างๆ และเสริมม้านั่งตรงกลางได้อีกแถว หากมีผู้โดยสารมาก รถสองแถวมีลักษณะเหมือนรถกระบะ ที่มีการใช้ไม้ต่อเติม และดัดแปลงบริเวณกระบะ ให้สามารถนั่งได้สองแถวข้างๆ และเสริมม้านั่งตรงกลางได้อีกแถว หากมีผู้โดยสารมาก การเดินทางโดยรถสองแถว เป็นรูปแบบ ของการเดินทาง..

 

อ่านต่อ

tag ททท. สำนักงานภูเก็ต

ททท. สำนักงานภูเก็ต ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการให้โบรชัวร์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยวพื้นที่รับผิดชอบ: ภูเก็ต,พังงา ..

 

อ่านต่อ

tag โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

    โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยนอกกว่า 1,000 คน และผู้ป่วยในกว่า 200 เตียง ต่อวันโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดภูเก็ต หนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ชายหาดติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จุดเด่นของจังหวัดภูเก็ต คือ มีลักษณะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ภูเก็ตยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของ หาดทรายที่สวยงาม ..

 

อ่านต่อ

tag โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 534 เตียง เป็นเตียงสามัญ 402 เตียง เตียงพิเศษ 132 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ แต่มีพื้นที่ใช้งานได้จริงเพียง 30 ไร่เศษ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเนินเขาสูง มีอายุครบ 100 ปี ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมา    “ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านการแพทย์ บุคลากรในองค์กรมีคุณค่า ชาวประชาสุขใจ ” คือ วิสัยทัศน์ที่จะต้องไปให้ถึง ภายใต้พันธกิจที่ว่า ให้บริการทางการแพทย์ ..

 

อ่านต่อ

tag โรงพยาบาลวภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com