ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โฮมสเตย์
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
tag โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เลขที่ 180 ถนน ระแงะมรรคา อ.เมือง นราธิวาส มีเนื้อที่ 71 ไร่ 90 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน        (ระยะ 482.50 เมตร)ทิศใต้จดที่ดินเอกชน              (ระยะ 520.50 เมตร)ทิศตะวันออก จดถนนระแงะมรรคา (ระยะ 188.50 เมตร)ทิศตะวันตก จดโรงเรียนเทศบาล 5 (ระยะ 265.00 เมตร)เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 แต่เดิมใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลนราธิวาส มีฐานะเป็นสุขศาลาของ กรมสาธารณสุข มีเนื..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com