ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

อาหารและเครื่องดื่ม ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
tag น้ำดื่มชุมชน)(ขวดเล็ก)
น้ำดื่มชุมชน)(ขวดเล็ก)


 

อ่านต่อ

tag แปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก
แปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก

แปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกนำผลส้มแขกสด หรือส้มแขกแห้ง ปั่นละเอียดกรองน้ำ เติมน้ำตาล น้ำ เกลือป่น ตั้งไฟให้เดือด 1 ชม. ทิ้งให้เย็นนำไปบรรจุขวดส่งจำหน่าย ขนาดบรรจุขวดละ 250 ซีซีการทำน้ำส้มแขก ใช้ผลสดหรือส้มแขกแห้งอย่างใดอย่างหนึ่ง นำไปปั่นละเอียดแล้วกรองเอาน้ำนำไปตั้งไปผสมน้ำสะอาด น้ำตาล เกลือป่น ให้มีรสหวานอ่อนเปรี้ยว เคี่ยวนาน 1 ชม. ทิ้งให้เย็นนำไปบรรจุขวดติดสติกเกอร์ ส่งจำหน่ายปลีกและส่งต่อไป..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com