ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ศิลปะหัตถกรรม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
tag กลุ่มสตูลดินเผา(ตานามัส)
กลุ่มสตูลดินเผา(ตานามัส)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เป็นงานฝีมือที่มีทักษะทางศิลปการวาดและการออกแบบวัตถุดิบที่ใช้ดินเหนียว, สีเคลือบกระบวนการผลิต 1. กรองดินเอาเศษสิ่งเจือปนออก 2. หมักดิน 3. ปั้นขึ้นรูปตามต้องการ 4. นำเข้าเตาเผาการใช้/ประโยชน์ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนหมายเหตุ/ อื่น ๆ เคยได้รับรางวัลชมเชยการประกวดงานมหกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตูลดินเผา(ตานามัส)9 ถนนวิเศษมยุรา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มต้นคิด
กลุ่มต้นคิด

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวสถานที่จำหน่าย กลุ่มต้นคิด241/3 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000..

 

อ่านต่อ

tag กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าปาเต๊ะสถานที่จำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิมเลขที่ 9 ถนนวิเศษมยุรา ตำบลมิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ..

 

อ่านต่อ

tag สีสันบาติก
สีสันบาติก

ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าบาติก รายละเอียดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าบาติกสถานที่จำหน่าย สีสันบาติก 1464 สตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com