ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
tag ตำบลช้างกลาง
ตำบลช้างกลาง

กิ่งอำเภอช้างกลาง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางรถยนต์ระยะทาง 43 กม. โดยทางรถไฟ จากสถานีนครศรีธรรมราชถึงสถานีคลองจันดี ระยะทาง 88 กม. การเดินทางสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล เพราะมีทั้งรถยนต์ รถเมล์ประจำทาง รถไฟและรถรับจ้างส่วนบุคคล..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com