ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
tag มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์
มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์

ประวัติมัสยิด             ประวัติมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา(มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์)มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา(มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓๕ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีการบันทึกไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ นายอุสมาน ดอเฮะ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในเขตตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา เมื่อซื้อที่ดินแล้วก็ได้ลั่นวาจาว่า หากใครจะสร้างมัสยิดข้าพเจ้าจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ นายอุสมาน ดอเฮะ ได้ถึงแก่กรรม และในปีเด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา(มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์)
มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา(มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์)

มัสยิดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การปฏิบัติธรรม และยังเป็นสถานที่ในการทำพิธีการแต่งาน การจัดเมาลิด รวมทั้งการจัดกิจกรรมการกวนอาซูรอ เป็นต้น มัสยิดหมายถึง สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยจะต้องมีการละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลามมัสยิดเราฎรตุลยันนะห์ (มัสยิดกลาง)ทะเบียนเลขที่ ๑๒ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๖อิหม่ามนายนิมง นิมูดอ คอเต็บนายมะสอและ วาเด็ง บิหลั่นนายซาการียา มอลอ..

 

อ่านต่อ

tag  มัสยิดดารุลอิห์ซาน
 มัสยิดดารุลอิห์ซาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิสลาม
มัสยิดนูรุลอิสลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลนาอีม
มัสยิดดารุลนาอีม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลมุฮาญิรีน ตลาดเมืองใหม่
มัสยิดดารุลมุฮาญิรีน ตลาดเมืองใหม่


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลสาลาม
มัสยิดนูรุลสาลาม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยามีอาตุลมุสลีมียะห์
มัสยิดยามีอาตุลมุสลีมียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาแมะกะปาลอฆือเตาะ
มัสยิดยาแมะกะปาลอฆือเตาะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัรฮามัรรอฮีมีน
มัสยิดอัรฮามัรรอฮีมีน


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com