ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
tag มัสยิดบ้านเลียบ
มัสยิดบ้านเลียบ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านสะกอม
มัสยิดบ้านสะกอม


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดสอลาหุดดีน
มัสยิดสอลาหุดดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านบ่อโชน
มัสยิดบ้านบ่อโชน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมัจญ์มูอิตตอลีบีน
มัสยิดมัจญ์มูอิตตอลีบีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านหวัน
มัสยิดบ้านหวัน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดตักญีดุลอาบิดีน
มัสยิดตักญีดุลอาบิดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมุสตากีน
มัสยิดมุสตากีน


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com