ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
tag มัสยิดลำไพล
มัสยิดลำไพล


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ่าโร๊ะสิตี
มัสยิดบ่าโร๊ะสิตี


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลมุตตาดีน
มัสยิดนูรุลมุตตาดีน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอิกอมะดิสสุนนะย์
มัสยิดอิกอมะดิสสุนนะย์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาบาลุลฮูดา
มัสยิดยาบาลุลฮูดา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดยาแมะตักวาอัลเลาะ
มัสยิดยาแมะตักวาอัลเลาะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรลฮูดาอิบด๊ะอัลเลาะ
มัสยิดนูรลฮูดาอิบด๊ะอัลเลาะ


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอีมาน (บ้านพรุบัว)
มัสยิดนูรุลอีมาน (บ้านพรุบัว)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านเกาะสาม)
มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านเกาะสาม)


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดกอมารุลญันนะฮ์ (บ้านลานช้าง)
มัสยิดกอมารุลญันนะฮ์ (บ้านลานช้าง)


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com