ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
tag มัสยิดซอลาตียะห์
มัสยิดซอลาตียะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลฟิรเฏาวส์
มัสยิดดารุลฟิรเฏาวส์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลญีฮาด
มัสยิดนูรุลญีฮาด


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลอิซาน
มัสยิดนูรุลอิซาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮูดา
มัสยิดนูรุลฮูดา


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบือดังยือลามัน
มัสยิดบือดังยือลามัน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมัสยิดดารุลอามาน
มัสยิดมัสยิดดารุลอามาน


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมัสยิดรออีมะห์
มัสยิดมัสยิดรออีมะห์


 

อ่านต่อ

tag มัสยิดมัสยิดรียาฎสอลีฮีน
มัสยิดมัสยิดรียาฎสอลีฮีน


 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com