ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผับ บาร์
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

รายชื่อมัสยิด ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
tag มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม

มีศูนย์พัฒนาเยาวชนสตรี อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มัสยิดอยู่ติดถนนทางไปชายหาดป่าตอง มีลักษณะเด่นสวยงาม  จำนวนชั้น 3 ชั้น  ความยาวอาคาร 15 เมตร  ความกว้างอาคาร 15 เมตร  จำนวนความจุ 700 คน อาคารอื่นๆ 1 อาคาร ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดนูรุลฮุดา
มัสยิดนูรุลฮุดา

มัสยิดนูรุลฮุดาอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 846 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 37 นาทีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13.8 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 25 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 10 นาที ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com