ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานีตำรวจ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง
สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง

ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง            เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2451 เดิมใช้ชื่อว่า "กองตำรวจภูธรจังหวัดระนอง" สถานที่ทำการในยุคนั้นสร้างเป็นอาคารไม้ยกพื้นขนาดกว้าง 11 คูหา ใช้สถานที่ร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง มี ร.อ.ขุนเริงระงับภัย เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2519 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com