ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
tag กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ (พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห)
กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ (พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห)

กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ ( พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห) ตั้งอยู่วัดชลธาราสิงเห หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กุฏิสิทธิสารประดิษฐ์ ( พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องดินเผา หลังคากุฏิเป็นหลังคาซ้อนกันหลายๆชั้น ตรงยอดหลังคาและปลายมุมหลังคาทำเป็นรูปหัวนาคหรือหางหงส์ ภายในกุฏิตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม เช่น บริเวณหน้าบันเป็นภาพพุทธประวัติตอนปรินิพาน บานประตูเป็นภาพทวารบาล ฝ้าเพดานตกแต่งด้วยรุปนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และเทวดา เป็..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของอำเภอตากใบ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบเป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ ที่เป็นวิถีชีวิตของคนโบราณพื้นที่ที่มีอายุนับร้อยปี ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบตั้งอยู่ที่ โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๘๑๑๘๗ โทรสาร ๐๗๓-๕๘๑๑๘๖ เว็บไซต์ http://www.takbaischool.ac.th เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนตากใบเป็นที่ตั้งศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตากใบ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและเรื่องราวเกี..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com