ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag พระเจดีย์สำนักเรียนอภิธรรมวัดคุณชี
พระเจดีย์สำนักเรียนอภิธรรมวัดคุณชี

เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิ คุณชีเทศน์ และคุณชีทรัพย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวัดคุณชี (วัดต้นแซะ) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสตรี ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นเขารัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังจากนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ที่ยอดพระเจดีย์ และยกฉัตรครอบยอดพระเจดีย์ไว้ด้วย มีการจัดพิธีสมโภชซึ่งมีประชาชนมาร่วมอนุโมทนามากมาย..

 

อ่านต่อ

tag สำนักงานขายประจำประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (บ้านพระอร่ามสาครเขต)
สำนักงานขายประจำประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (บ้านพระอร่ามสาครเขต)

อาคารที่ทำการบริษัทการบินไทย จำกัด สร้างโดย พระอร่ามสาครเขต มีการแบ่งอาคารออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกติดกับถนนระนอง ได้ขายให้กับบริษัทเดินอากาศไทย เมื่อปี พ.ศ.2490 ส่วนอื่นให้เช่าทำเป็นโรงเรียนและโรงพยาบาล ต่อมาบริษัทเดินอากาศไทยได้โอนย้ายมาอยู่รวมกับบริษัทการบินไทย จำกัด..

 

อ่านต่อ

tag พิพิทธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
พิพิทธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิทธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว  ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกัน ตั้งขึ้น  ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่เห็นในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477   บนหน้าจั่วอาคารเรียน มีรูปปูนปั้นเป็นรูปค้างคาวแดง ซึ่งสื่อความหมายถึง การรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวภูเก็ต ไม่เฉพาะการเล่าเรียน เพื่อ..

 

อ่านต่อ

tag วัดมงคลนิมิต
วัดมงคลนิมิต

วัดมงคลนิมิต สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2428 ปัจจุบันเป็นพระยารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดนี้มีบทบาทสำคัญทางราชการใช้เป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาทุกปี เป็นที่ทำพิธีน้ำมุรธาภิเษก สมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7..

 

อ่านต่อ

tag อาคารสำนักงานที่ดิน
อาคารสำนักงานที่ดิน

อาคารสำนักงานที่ดิน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 สมัยรัชกาลที่ 6 ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2476 - 2495 ทางการได้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอทุ่งคา (อำเภอเมืองภูเก็ตปัจจุบัน) ปัจจุบันใช้เป็นอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดตามเดิม..

 

อ่านต่อ

tag อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต
อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต

อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 สมัยพลโทพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. สิทธิสุทัศน์) เป็นสมุหเทศาภิบาลภูเก็ต (พ.ศ. 2456 - 2463) เดิมคือศาลมณฑลภูเก็ต..

 

อ่านต่อ

tag กุฏิเก่าวัดมงคลนิมิตร
กุฏิเก่าวัดมงคลนิมิตร

กุฏิที่ก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกสำคัญ ของจังหวัดภูเก็ต วัดมงคลนิมิตรเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของภูเก็ตในปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญบริเวณที่ตั้งเป็นที่ราบอยู่กลางใจเมืองในเขตเทศบาล เดิมมีชื่อว่า "วัดกลาง" เพราะวัดตั้งอยู่กลางใจเมืองสร้าง..

 

อ่านต่อ

tag อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นอาคารโบราณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะการตกแต่งแบบชิโนโปรตุกิส ที่ยังคงความสวยงามเอาไว้ อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นอาคารโบราณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะการตกแต่งแบบชิโนโปรตุกิส ที่ยังคงความสวยงามเอาไว้..

 

อ่านต่อ

tag ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ
ศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ

อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มีหลังคา คล้ายรูปหมวกตำรวจสมัยก่อน ช่องประตูหน้าต่างแบ่งเป็นช่องโค้งมีเสาอิงแบ่งเป็นช่วง ประดับลายปูนปั้นบนยอดซุ้มโค้งสวยงาม อาคารสีขาว 2 ชั้น ที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น มีหลังคา คล้ายรูปหมวกตำรวจสมัยก่อน ช่องประตูหน้าต่างแบ่งเป็นช่องโค้งมีเสาอิงแบ่งเป็นช่วง ประดับลายปูนปั้นบนยอดซุ้มโค้งสวยงาม..

 

อ่านต่อ

tag อาคารชาร์เตอร์แบงค์
อาคารชาร์เตอร์แบงค์

ธนาคารนครหลวงไทย สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกส สร้างในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ.ระนอง) สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ซึ่งเห็นความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ธนาคารนครหลวงไทย (ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเดิม) สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกส สร้างในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ.ระนอง) สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ซึ่งเห็นความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2 3 4

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com