ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag หอพระเก้าเกจิ
หอพระเก้าเกจิ

หอพระเก้าเกจิ ระนองตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างเมือปี พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี  โดยเป็นหอที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจาร์ยชื่อดังภาคใต้ ได้แก่ หลวงพ่อจันทร์ หลวงปู่ทวด หลวงพ่อนุ้ย หลวงพ่อรื่น หลวงพ่อเบี้ยว หลวงพ่อติ้ว หลวงพ่อลอย หลวงพ่อน้อย และหลวงพ่อบรรณ ซึ่งถือเป็นสถานศักด์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งซึ่งชาวระนอง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาสักการะบูชาลักษณะของหอพระ มีรูปทรงเหมือนโบสทั่วไป แต่ย่อส่วนขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยต้นไม้ธ..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย
ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย

ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และเป็นที่นับถือบูชาของชาวจังหวัดระนอง จากหลักฐานที่ปรากฎและพิสูจน์ได้คือป้ายศาลเจ้าฯป้ายแรก และจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากคนเก่าคนแก่ชาวระนอง ได้เล่าว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 ประมาณ 129 ปี ซึ่งสมัยนั้นจะเป็นศาลไม้เก่า ๆ บนที่ดินประมาณ 20 ตารางวา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 นายเลิศขจร เภาวิเศษ (โก้เจี้ยว) และ นายวิสุทธิ์ เสกธีระ (จ่าเหล๋ง) ได้มองเห็นความสำคัญของศาลเจ้าฯ และน่าที่จะมีการพัฒนาให้เจริญขึ้น..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลริดวาน
มัสยิดอัลริดวาน


 

อ่านต่อ

tag ศาลพระอรหันต์จี้กง
ศาลพระอรหันต์จี้กง

ศาลพระอรหันต์จี้กง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง บนนถนนเรืองราษฎร์ อำภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นศาลเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจทางด้านประเพณีของชาวจีน เช่น การทรงเจ้าในเทศกาลกินเจ ทั้งนี้ ศาลพระอรหันต์จี้กงดังกล่าวนี้ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าฮกเต็กสือ
ศาลเจ้าฮกเต็กสือ

ศาลเจ้าฮกเต็กสือ เป็นศาลเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจทางด้านประเพณีชาวจีน เช่น การทรงเจ้าในเทศกาลกินเจ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน..

 

อ่านต่อ

tag วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้าจังหวัดระนอง อยู่ในความดูแลของคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า นิกายคาธอลิก เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่คริสตชนในจังหวัดระนองจะได้มีการรวมตัวกัน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา..

 

อ่านต่อ

tag วัดอุปนันทาราม
วัดอุปนันทาราม

วัดอุปนันทาราม หรือชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดด่าน เพราะตั้งอยู่สุดเขตแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และวัดนี้เป็นที่พำนักของเจ้าคณะจังหวัดถึง 4 รูป คือรูปแรกถึงรูปที่ 4 และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกะเปอร์ด้วย..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com