ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดหลง
วัดหลง

วัดหลง   เป็น อีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ของไชยา ซึ่งคาดกันว่าสร้างมาพร้อมๆ กับพระบรมธาตุไชยา เพราะตัววัดหลงนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยแบบเดียวกับพระบรมธาตุไชยา นั่นเอง  ที่เรียกกันว่าวัดหลง เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัดนั้น ไม่มีส่วนอื่นๆ ของวัดในบริเวณนั้นเลย มีเพียงเฉพาะฐานของเจดีย์เท่านั้นที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่มาถึงทุกวันนี้ หลักฐานการขุดพบสิ่งของสำคัญๆ ของวัดหลงจะอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ครับ วัดหลง อยู่ในเมืองโบราณไชยา ระหว่างวัดเวียงกับวัดแก้ว เป็นวัดร้างมีซากอาคารขนาด..

 

อ่านต่อ

tag วัดทุ่งจับช้าง
วัดทุ่งจับช้าง

(วัดทุ่งจับช้าง ) คือถิ่นต้นกำเนิด “มวยไชยา” มวยไชยา นั้นมี ๒ สาย สายแรกนั้นมีรากฐานมาจากมวยไทยโบราณของภาคกลางที่ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อยามออกศึกสงคราม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา แต่มาถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบในสมัยปลายรัชกาลที่ ๓ ถึงสมัยรัชการที่ ๕ ที่ตำบลพุมเรียง ณ “วัดทุ่งจับช้าง” โดยมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “พ่อท่านมา”พระภิกษุรูปนี้เป็นชาวกรุงเทพฯสันนิษฐานว่าท่านเคยเป็นนักรบ ระดับแม่ทัพนายกองมาก่อน แต่ย้ายมาอยู่ที่ไชยาด้วยเหตุใดนั้นไม่ปรากฏ “พ่อท่..

 

อ่านต่อ

tag วัดเวียง
วัดเวียง

วัดเวียง เป็นวัดโบราณอีกวัดหนึ่งของชุมชนไชยา ตั้งอยู่บนสันทรายขนาดใหญ่เรียกว่าสันทรายไชยา บริเวณนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเมือง มีวังประทับของกษัตริย์สมัยศีวิชัยโดยมีวัดเวียงเป็นวัดประจำเมืองที่นี่มี โบราณวัตถุจำนวนมากเช่น พระพุทธรูปปางนาคปรกสำริด ปางมารวิชัย และ พระพุทธรูปศิลาทรายแดงสมัยอยุธยา และยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ เช่น อุโบสถ วิหาร สร้างตั้งแต่สมัยพระอธิการลืออดีตเจ้าอาวาส นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้ได้ศึกษากันอีกด้วย วัดเวียง เป็นวัดโบราณเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่ง ตั้งอยู..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com