ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะเหลียม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลปะเหลียม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
tag มัสยิดบ้านเกาะขัน
มัสยิดบ้านเกาะขัน

มัสยิดบ้านเกาะขัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๓ บ้านเกาะขัน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า เกาะขัน เรียกตามชื่อหมู่บ้าน หมายถึง บ้านที่ป่าที่มีเสียงร้อง (ขัน) ของสัตว์ต่างๆ เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดก่อมารุดดีน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ด้วยการนำของนายล้อม เกื้อเดช โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายคง เกื้อเดช เนื้อที่ ๒ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ไม่ มียอด โดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปัจจุบันมัสยิดบ้านเกาะขัน มีนายสมัคร เดชอรั..

 

อ่านต่อ

tag วัดป่าวังเจริญ
วัดป่าวังเจริญ

วัดป่าวังเจริญ ตั้งอยู่บ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยมีพราหมณ์แดง รังษี เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด วัดป่าวังเจริญเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ภายในวัดมีลานปฎิบัติธรรม พระพุทธรูปศรีตรังคมุนี รูปปั้..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดดารุลอาหมาน
มัสยิดดารุลอาหมาน

มัสยิดดารุลอาหมาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคัน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า ดารุลอาหมาน หมายถึง สถานที่สร้างคุณธรรม เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดเกาะขัน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยการนำของนายสมาน เดชอรัญ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายคล้าย หลงขาว เนื้อที่ ๑ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๒ โดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปัจจุบันมัสยิดดารุลอาหมาน มีนายสมมิตร เดชอรัญ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า
มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า

มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งสุเหร่า ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า ทุ่งสุเหร่า หมายถึง ทุ่งกว้าง แล้วจัดตั้งมัสยิดในทุ่งนั้น จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๒๐ ด้วยการนำของนายโร้ย พลพัง กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายธานี เดชอรัญ จำนวน ๑ งาน ๑๙ ตารางวา จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๗๖ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ อาคารมัสยิดเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน และจัดกิจกรรมฮารีรายอเป็นประจำทุกปี อ..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดก่อมารุดดีน
มัสยิดก่อมารุดดีน

มัสยิดก่อมารุดดีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านหนองเอื้อง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่าก่อมารุดดีน หมายถึงดวงประทีป(ดวงจันทร์) แห่งศาสนา เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ด้วยการนำของนายเส็น ยูหากับ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อาคารมัสยิดใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ปัจจุบันมัสยิดก่อมารุดดีน มีนายหนาย หลงขาว เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

tag วัดป่าวังเจริญ
วัดป่าวังเจริญ

วัดป่าวังเจริญ เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมีพราหมณ์แดง รังษี เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ โดย นายกระจ่าง อินทรเสนีย์ เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดย นายสา รังษี เป็นผู้ดำเนินการ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านสิ่งสำคัญในศาสนสถานลานปฏิบัติธรรม ขนาด ๑๐ X ๒๐ เมตร ประชาชนร่วมปฏิบัติธรรมได้จำนวน ๒๐๐ คนแท่นปฏิบัติธรรม ขนาด ๑.๕X๒ เมตร จำนวน ๓๒ แท่นพระพุทธรูปศรีตรังคมุนี ขนาดหน้าต..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดบ้านลิพัง
มัสยิดบ้านลิพัง

มัสยิดบ้านลิพัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่าลิพัง เรียกตามชื่อของหมู่บ้านตามตำนานของช้างมาลีพัง ตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๙ ด้วยการนำของนายเหละ ขันนุ้ยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายหาด พลพัง เนื้อที่ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน และเป็นสถานที่ประชุมของหมู่บ้านปัจจุบันมัสยิดบ้านลิพัง มีนายเกียร ปรังเจะ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด และเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง..

 

อ่านต่อ

tag วัดโคกมะขาม
วัดโคกมะขาม

วัดโคกมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านหาดเลา ถนนย่านตาขาว-ปะเหลียนใน หมู่ ๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๗๐ อาณาเขตทิศเหนือยาว ๖.๕๙ เส้น ติดต่อกับถนนย่านตาขาว-ปะเหลียนใน ทิศใต้ยาว ๖.๔๗ เส้น ติดต่อที่ดินนายสั้น ทิศตะวันออกยาว ๗.๑๐ เส้น ติดต่อกับถนนปะเหลียนใน ทิศตะวันตกยาว ๖.๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินสวนยางพารา วัดโคกมะขามสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีนายเวทย์ บุญโยดม อดีตกำนันตำบลปะเหลียนได้บริจาคที่ดินและ..

 

อ่านต่อ

tag ถ้ำสุรินทร์
ถ้ำสุรินทร์

ถ้ำสุรินทร์ เดิมชื่อถ้ำนกยูงฟ้อน เมื่อพระยาสุรินทร์ ซึ่งเป็นสมหเทศาภิบาลมนวลภูเก็ตได้มาสร้างพลับพลา จึงตั้งชื่อใหม่ตามนามของท่าน ต่อมาหลวงศักดิ์พลราษฎร์ นายอำเภอปะเหลียน ได้เปิดเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน และมีพระเข้ามาอยู่จึงได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้น..

 

อ่านต่อ

tag มัสยิดอัลก่อมาเราะห์
มัสยิดอัลก่อมาเราะห์

มัสยิดอัลก่อมาเราะห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านลำแคลง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า อัลก่อมาเราะห์ หมายถึง ดวงจันทร์ เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ด้วยการนำของนายยะโกบ ดาริน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายสัน เกื้อเดช เนื้อที่ ๑ ไร่ และซื้อมัสยิดเพิ่มอีก ๑ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อาคารมัสยิดใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร และเป็นที่ตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1 2

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com