ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดถ้ำศิลาเตียบ
วัดถ้ำศิลาเตียบ

วัดถ้ำศิลาเตียบ ตั้งอยู่บ้านหินเตียบ ซอยหินเตียบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๔๐๙ อาณาเขต ทิศเหนือจดภูเขาประสงค์ ทิศใต้จดคลองประสงค์ ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดภูเขาประสงค์อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร หอสวดมนต์กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี หอระฆัง และกุฏิเจ้าอาวาสปูชะนียะวัตถุ พระพุ..

 

อ่านต่อ

tag เขาประสงค์ (วัดถ้ำใหญ่)
เขาประสงค์ (วัดถ้ำใหญ่)

เขาประสงค์ (วัดถ้ำใหญ่)  เขาประสงค์เป็นภูเขาหินปูนเทือกใหญ่ ตั้งอยู่ ที่ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยาวประมาณ ๕ กิโลเมตรเศษ ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างประมาณ ๑ กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยพื้นที่ราบซึ่งเป็นพื้นที่นา โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่วัดถ้ำใหญ่ มีถ้าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๐๐ เมตร ปัจจุบันทางวัดได้ทำบันไดปูนทอดขึ้นไปจนถึงหน้าถ้ำ ปากถั้นไปทางทิสตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่อง ประดิษฐานอยู่ริมสุด..

 

อ่านต่อ

tag วัดอัมพาวาส (วัดท่าม่วง)
วัดอัมพาวาส (วัดท่าม่วง)

วัดอัมพาวาส (วัดท่าม่วง) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติวัดอัมพาวาสไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานได้แก่ เจดีย์ที่อยู่ภายในบริเวณวัด สันนิษฐานว่าบริเวณนี้คงเป็นชุมชนเดิมของอำเภอท่าชนะรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์มีอายุราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมเข้าใจว่าคงเป็นวัดร้างมาก่อน หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่พบบริเวณชุมชนใกล้เคียงวัดอัมพาวาส ได้แก่ ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยน หินอาเกต..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com