ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดพนม
วัดพนม

วัดพนม  เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างมาแล้วประมาณ ๓๐๐ ปี ตั้งอยู่ริมคลองพนม มีหลวงพ่อตีสเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นที่เคารพของชาวบ้าน มีแหล่งชมปลาที่มีปลาหลายชนิดมาอาศัยอยู่ ไม่มีใครกล้าเข้ามาจับ เพราะเชื่อว่าเป็นปลาของหลวงพ่อตีสเลี้ยงไว้ วัดพนมเป็นวัด เป็นศาสนสถานที่ร่มรื่น สงบ เหมาะในการปฎิบัติธรรม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com