ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ ข้อมูลทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ให้บริการแก่ชุมชนและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดประโยชน์สูงสุด เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.30 น ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com