ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

หมู่บ้าน ชุมชน ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag หมู่บ้านพุมเรียงแหลมโพธิ์
หมู่บ้านพุมเรียงแหลมโพธิ์

ประวัติความเป็นมาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของอำเภอไชยา อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร มีผ้าทอที่มีชื่อเสียงเป็นผ้าทอยกดิ้นเงิน และดิ้นทองสวยงาม เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 2 กิโลเมตร แหลมโพธิ์ มีชายทะเลที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของหมู่บ้านพุมเรียง มีอาหารทะเลทีมีผู้นิยมไปรับประทานกันมาก โดยเฉพาะหอยขาว ที่มีอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้น..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com