ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ศาลเจ้า ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย
ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย

ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และเป็นที่นับถือบูชาของชาวจังหวัดระนอง จากหลักฐานที่ปรากฎและพิสูจน์ได้คือป้ายศาลเจ้าฯป้ายแรก และจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากคนเก่าคนแก่ชาวระนอง ได้เล่าว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 ประมาณ 129 ปี ซึ่งสมัยนั้นจะเป็นศาลไม้เก่า ๆ บนที่ดินประมาณ 20 ตารางวา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 นายเลิศขจร เภาวิเศษ (โก้เจี้ยว) และ นายวิสุทธิ์ เสกธีระ (จ่าเหล๋ง) ได้มองเห็นความสำคัญของศาลเจ้าฯ และน่าที่จะมีการพัฒนาให้เจริญขึ้น..

 

อ่านต่อ

tag ศาลพระอรหันต์จี้กง
ศาลพระอรหันต์จี้กง

ศาลพระอรหันต์จี้กง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองระนอง บนนถนนเรืองราษฎร์ อำภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นศาลเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจทางด้านประเพณีของชาวจีน เช่น การทรงเจ้าในเทศกาลกินเจ ทั้งนี้ ศาลพระอรหันต์จี้กงดังกล่าวนี้ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าฮกเต็กสือ
ศาลเจ้าฮกเต็กสือ

ศาลเจ้าฮกเต็กสือ เป็นศาลเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจทางด้านประเพณีชาวจีน เช่น การทรงเจ้าในเทศกาลกินเจ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com