ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ศาลเจ้า ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag ศาลเจ้าบางเหนียว
ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียว เป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนศรัทธาและให้ความเคาพบูชากันมากแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียว หรืออ๊ามบางเหนียวต้าวโบ้ก้องแห่งนี้ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 คำว่า ต้าวโบ้ หมายถึง ดาวเหนือ ก้อง หมายถึง พระราชวัง หมายถึง พระราชวังดาวเหนือ ตามประวัติการก่อสร้างกล่าวว่า มีคณะงิ้วกังฉ่ายฮี่จากจีนเดินทางมาเปิดการแสดงที่ตรอกมาเก๊า หรือซอยรมณีย์ในปัจจุบัน และยังได้นำพระตี่ฮู้หง่วนโส่ย หรือเหล่าเอี๋ยมาเพื่อเคารพบูชาและบำเพ็ญกุศลถือศีลกินผักเป็นประจำ โดยมีการสร้า..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าเซ่งเต๊กเบ้วกวนอิมไต่ซือ
ศาลเจ้าเซ่งเต๊กเบ้วกวนอิมไต่ซือ

ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ เรียกชื่อตามป้ายชื่ออย่างเป็นทางการ ศาลเจ้านี้คือศาลเจ้าพ้อต่อกง บางเหนียว ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนตะกั่วทุ่ง บ้านบางเหนียว อยู่มุมถนนข้างโรงเรียนบางเหนียว ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซื่อ เรียกชื่อตามป้ายชื่ออย่างเป็นทางการ ศาลเจ้านี้คือศาลเจ้าพ้อต่อกง บางเหนียว ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ ถนนตะกั่วทุ่ง บ้านบางเหนียว อยู่มุมถนนข้างโรงเรียนบางเหนียว ..

 

อ่านต่อ

tag มูลนิธิเทพราศี
มูลนิธิเทพราศี

อ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง หรือฉ้ายตึ๋ง อ๊ามบางเหนียว หรือ ศาลเจ้าต่าวบู้เก๊ง หรือ มูลนิธิเทพราศี เป็นศาลเจ้า เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 ชาวบ้านเรียกว่า ศาลเจ้าต่าวโบ้เก๊ง หรือฉ้ายตึ๋ง เป็นที่ทราบกันว่า มีคณะงิ้วจีน คณะกังฉ๊ายฮี่..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าเทียนเต็กต๋อง หรือ เทียนเต๋อถัง
ศาลเจ้าเทียนเต็กต๋อง หรือ เทียนเต๋อถัง

เป็นชื่อสำนักของศาลเจ้าพระกวนอิมปุดจ้อโพธิสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนบางกอก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต อยู่ตรงหัวถนนบางกอกบริเวณวงเวียนสุริยเดช หรือวงเวียนน้ำพุ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งมากว่าร้อยปีแล้วเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กรุ่นเก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่คนจีนเข้ามาอาศัยเพื่อเป็นกรรมกรเหมืองแร่ดีบุกและทำมาค้าขายปลายรัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 5 บริเวณนี้เดิมอยู่ใกล้คลองหลายสายที่เรือสามารถเข้ามาจอดเทียบท่าได้..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเสด็จเตี่ย
ศาลเสด็จเตี่ย

ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อ ของกรมหลวงชุมพร (เสด็จเตี่ย) เพื่อเทิดพระเกียรติให้เป็นมิ่งขวัญ สักการะบูชา เพื่อบังเกิดสวัสดิมงคลแก่ตนและส่วนรวม..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าโก๊ยเส้งอ๋อง
ศาลเจ้าโก๊ยเส้งอ๋อง

ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนตะกั่วทุ่ง บ้านบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเพื่อบูชาบรรพบุรุษตระกูลแซ่โก้ย (โกย, ก๊วย ) ใช้ชื่อสำนักของศาลเจ้าว่า “ฮุนเอี๋ยงต๋อง”ศาลเจ้าโก้ยเส้งอ๋อง เดิมตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับศาลเจ้าบางเหนียวมูลนิธิเทพราศี อยู่ติดกับสมาคมหัวเฉียวภูเก็ต เป็นคูหาเล็กๆแคบๆ มีเนื้อที่เพียง 14 ตารางวาเท่านั้น ไม่สามารถจะประกอบพิธีอะไรได้ ต่อมาผู้สืบเชื้อสายสกุลแซ่โก้ยพร้อมด้วยชาวบางเหนียว..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าเซ่งเด็กเบ่ว
ศาลเจ้าเซ่งเด็กเบ่ว

ชาวภูเก็ตมักเรียกกันว่า อ๊ามพ้อต่อก๊ง บ้างก็เรียกว่าอ๊ามไหว้เต่า ตั้งอยู่ติดกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว การก่อสร้างเป็นแบบจีนฮกเกี้ยนสมัยเก่า ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งศาลเจ้าแห่งนี้ แต่ตัวอักษร ที่จารึกไว้ บนหลักฐานแผ่นไม้ที่มีอยู่ คือป้ายไม้โบราณ อันแรก ของศาลเจ้า มีตัวอักษรจีน จารึกไว้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล พระจักรพรรดิ กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง ขึ้นครองราชย์ปีที่ 16 ตรงกับในปี พ.ศ.2433..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าสามกอง
ศาลเจ้าสามกอง

การก่อสร้างศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ ไม่ปรากฏว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.ใด ทราบแต่ว่า มีผู้มีจิตศรัทธา ชื่อหลวงสุนทรจีนประชา บริจาคที่ดิน ประมาณเกือบหนึ่งไร่ พร้อมทำการสร้างอ๊ามถวายให้ พร้อมทั้งมอบ องค์พระไท้ซู่ก้อง และองค์พระอื่นๆ ประดิษฐานไว้ในศาลเจ้า หลังจากนั้น ได้ตั้งชื่อศาลเจ้าแห่งนี้ว่า ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ แต่ชาวบ้านเรียกกันว่า อ๊ามไท้ซู่ก้อง ประมาณปี พ.ศ.2491-2492 เริ่มมีการบูรณะ ซ่อมแซมศาลเจ้า ซึ่งมี องค์พระไท้ซู่ก้อง ได้มาประทับทรงกับม้าทรงเป็นครั้งแรก เมื่อท่านพูด ผ่านร่างทรง ไม่มีใครฟังรู..

 

อ่านต่อ

tag ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง

ปฏิสนธิของประวัติกิ้วอ๋อง ซึ่งเดิมอยู่ที่เมืองจีนของจังหวัดกั่งส่าย ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของพวกคณะงิ้วเป็นอย่างมาก แรกเริ่มเดิมทีของเรื่อง คือ ครั้งสมัยหนึ่งประมาณการผ่านไปเจ็ดสิบกว่าปีแล้วมีงิ้วคณะหนึ่งได้นำคณะล่องใต้ไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ คณะงิ้วจะต้องอัญเชิญ กิ้วอ๋อง ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขานับถือ สักการบูชาอย่างสูงให้ท่านติดตามไปคุ้มครอง ปกปักรักษาให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com