ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าเทียบเรือ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

จุดชมวิว ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag จุดชมวิวเขานาคเกิด
จุดชมวิวเขานาคเกิด

เขานาคเกิด ทางกรมป่าไม้ได้จัดให้เป็นหนึ่งในป่าสงวนของภูเก็ต จากที่มีทั้งหมด 16 ป่า แยกเป็นป่าบก 9 แห่ง และป่าชายเลน 7 แห่ง ลักษณะทั่วไปป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด ตามค่าจำกัดความของกรมป่าไม้ คือ ป่าเขตร้อนขึ้น ค่อนข้างรก ด้านล่างรก ด้านล่างมีไม้เล็ก ๆ รกทึบ ซึ่งส่วนใหญ่ป่าแบบนี้ จะอยู่แถบ ภูเขา หุบเขา เขานาคเกิดนี้เป็นยอดเขาที่สูงมาก ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างตำบลกะรนและตำบลฉลอง ระยะทางจากปากซอยถึงยอดเขาก็ประมาณ 6 กิโลเมตร และปัจจุบันได้มีการสร้างพระใหญ่ (Big Budda) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดใน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com