ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
 

 

 

 

 

น้ำตก เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
tag น้ำตกเหรียงทอง
น้ำตกเหรียงทอง

น้ำตกเหรียงทอง หนึ่งในน้ำตกสวยแห่งเมืองพัทลุง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขานครศรีธรรมราช สายน้ำที่ไหลลงสู่ธารน้ำตกลัดเลาะมาตามเทือกเขาลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกตามรายทางมากมาย จนได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกร้อยชั้น" ส่วนชื่อน้ำตกเหรียงทองนั้นมาจากต้นเหรียงซึ่งพบได้จำนวนมากบริเวณน้ำตกน้ำตกเหรียงทอง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า อยู่ห่างจากชุมชนบ้านเขาปู่ ประมาณ 2กิโลเมตร ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต ทางอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเข้าเที่ยว..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com