ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
 

 

 

 

 

น้ำตก ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
tag ล่องแก่งหนานมดแดง
ล่องแก่งหนานมดแดง

ล่องแก่งหนานมดแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  เป็นแหล่งท่องเที่ยว น้องใหม่ของจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ซึ่งดำเนินการโดยคุณโยธิน เขาไข่แก้ว  ผู้จัดการล่องแก่งหนานมดแดง อายุ 50 ปี อดีตเกษตรอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่กล่าวว่า หลังเออรี่ตนตั้งใจกลับมาอยู่บ้าน เพื่อดูแลมารดาที่มีอายุมากแล้ว ประกอบกับตนต้องการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"มาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการนำร่องให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นการสำนึกรักบ้านเก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com