ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
 

 

 

 

 

น้ำตก ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
tag น้ำตกลานหม่อมจุ้ย
น้ำตกลานหม่อมจุ้ย

น้ำตกตะโหมดเดิมชื่อน้ำตกลานหม่อมจุ้ยหรือน้ำตกหม่อมจุ้ย อยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าตะโหมด อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง เป็นน้ำตกที่ยังมีความสด ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์น้ำตกตะโหมด มีชั้นน้ำตกเตี้ยๆ แต่มีหลายชั้นลดหลั่นลงไปตามธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยโขดหินบางชั้นก็มีแอ่งน้ำตื้นๆให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วยสามารถลงเล่นน้ำได้โดยเป็นอันตราย นอกจากมีสายน้ำที่เย็นฉ่ำไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว น้ำตกตะโหมดยังมีลานกว้างเหมาะแก่การพัก..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com