ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
tag พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง)ตั้งอยู่ที่ วัดประชุมโยธี (พระอาราหลวง) ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 มีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระราชปัญญาสุทธิโมลี) เป็นผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดประชุมโยธี(พระอาราหลวง) ยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใย ชุมชน ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ของจังหวัดพังงา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com