ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผับ บาร์
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

เชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
tag อนุสรณ์สถานรำลึกสึนามิ
อนุสรณ์สถานรำลึกสึนามิ

รูปปั้นสุนัข “นาราเพื่อนยาก” บนหาดป่าตอง ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของโยชิโตโม นารา ศิลปินชาวญี่ปุ่น จากแรงบันดาลใจความสูญเสียสุนัขในเหตุการณ์สึนามิ ?นาราเพื่อนยาก? เป็นรูปปั้นสุนัขพันธุ์พลูโตตัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินชาวญี่ปุ่นนาม "โยชิโตโม นารา" เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยสึนามิ..

 

อ่านต่อ

tag ราชปาทานุสรณ์ : รอยบาทแห่งความจงรักภักดีของชาวป่าตอง
ราชปาทานุสรณ์ : รอยบาทแห่งความจงรักภักดีของชาวป่าตอง

ราชปาทานุสรณ์หรือราชาปาทานุสรณ์ เดิมเชื่อว่าน่าจะมาจากคำว่า “ราชบาทานุสรณ์” ตามความหมายของชาวบ้านป่าตองที่หมายถึง สถานที่ระลึกถึงรอยพระบาทแห่งพระราชาอันเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรตำบลป่าตองเป็นการส่วนพระองค์และเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ประทับพระบาทเป็นครั้งแรกลงบนแผ่นดินของพระองค์ ณ ตำบลป่าตอง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒ เวลา ๑๒.๐๕ น. ตามที่ถูกบันทึกไว้ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยม..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com