ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

แหล่งโบราณสถาน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
tag กำแพงเมืองสงขลา
กำแพงเมืองสงขลา

กำแพงเมืองสงขลา สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนกำแพงเมืองสงขลา ซึ่งปัจจุบันมี คงเหลือความยาว 143 เมตร เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์---------------------------------------------------ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.songkhlacity.go.th/..

 

อ่านต่อ

tag ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย
ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย

ประวัติความเป็นมาป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย เป็นป้อมปืนสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พร้อมกับการสร้างเมืองใหม่ที่สงขลา ปัจจุบันป้อมนี้อยู่ ในบริเวณหลังกองบังคับการตำรวจภูธร ถ.วิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในจำนวนหลายแห่งในจังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงให้เห็นความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติ จากข้าศึกที่จะมารุกรานแผ่นดิน ป้อมปืนใหญ่จึงมีบทบาทสำคัญในช่วงสมัยนั้น..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com