ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

แหล่งโบราณสถาน ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag พระพุทธรูปปูนปั่นถ้ำเขาประสงค์
พระพุทธรูปปูนปั่นถ้ำเขาประสงค์

พระพุทธรูปปูนปั้นถ้ำเขาประสงค์ ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำเขาประสงค์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่จำนวน ๓ องค์ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๑.๘๐-๒.๐๐ เมตร ประทับนั่งขัดสมาธิราบครองจีวรห่มเฉียง เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com