ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
การท่องเที่ยวกลางคืน
การท่องเที่ยวในลักษณะขับรถท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ททท.สำนักงานจังหวัด
สถานีขนส่งรถประจำทาง
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag สำนักเรียนอภิธรรมวัดคุณชี (วัดต้นแซะ)
สำนักเรียนอภิธรรมวัดคุณชี (วัดต้นแซะ)

คุณชีเทศน์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นผู้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวัดคุณชี (วัดต้นแซะ) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสตรี ตั้งอยู่ที่ บริเวณทางขึ้นเขารัง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งบูชาพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดประวัติความเป็นมาเดิม คุณชีทรัพย์และคุณชีเทศน์ ได้ตั้งสำนักชีที่ตำบลกระโสม อยู่ในเขตที่ดินของวัดมาตุคุณาราม เนื้อที่ประมาณ 2-3 ไร่ คุณชีทรัพย์และคุณชีเทศน์ ได้ปฏิบัติธรรมมีกิจวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใส จึงมีสตรีออกบวชห่มขาวเพิ่มมากขึ้นทุกปี เมื่อมีผู้บวชชีเพิ่มมากขึ้น สถานที่..

 

อ่านต่อ

tag วัดมงคลนิมิตร
วัดมงคลนิมิตร

วัดมงคลนิมิตร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของภูเก็ต ในปัจจุบัน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ บริเวณที่ตั้งเป็นที่ราบอยู่กลางใจเมืองในเขตเทศบาล เดิมมีชื่อว่า “วัดกลาง” วัดมงคลนิมิตร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของภูเก็ต ในปัจจุบัน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ บริเวณที่ตั้งเป็นที่ราบอยู่กลางใจเมืองในเขตเทศบาล เดิมมีชื่อว่า "วัดกลาง" เพราะวัดตั้งอยู่กลางใจ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com