ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัด ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
tag วัดช่องเขาเทพประสิทธิ์
วัดช่องเขาเทพประสิทธิ์

วัดช่องเขาเทพประสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองระนองกับอำเภอละอุ่น ห่างจากตัวเมืองประมาณ 28 กิโลเมตร โดยก่อนหน้านี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ มีพระจำวัดอยู่ประมาณ 12 รูป เนื่องจากตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม การเดินทางไป-มาจึงสะดวก..

 

อ่านต่อ

tag วัดช่องเขา Wat Chong Khao
วัดช่องเขา Wat Chong Khao


 

อ่านต่อ

tag วัดทรายแดง
วัดทรายแดง


 

อ่านต่อ

tag สำนักสงฆ์มงคลนิมิตร


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com