ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา
tag วัดหลักแก่น
วัดหลักแก่น

วัดหลักแก่นตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมีพระเนียม กตปุญโญ ร่วมกับพุทธบริษัทบ้านลำแก่นเป็นผู้สร้าง ก่อนนี้วัดนี้ตั้งอยู่ไกลจากถนนเพชรเกษม (ถนนสายที่ ๔) ประมาณ ๑ กิโลเมตร และยังห่างไกลจากชุมนุมชนด้วย ยากแก่การเดินทางไปมาทำบุญของชาวบ้านแถบนั้นเป็นอย่างยิ่ง ครั้นเมื่อท่านเจ้าคุณสุทัศธรรมคุณ เจ้าคณะจังหวัดพังงาในสมัยนั้นได้เดินทางมาเยี่ยมวัดนี้ ได้เห็นสภาพโดยทั่วไปแล้วลงความเห็นว่า ควรที่จะหาทางขยับขยายวัดนี้ให้ออกมาใกล้กับถนนเพชรเกษม ซึ่งห่างจากวัดเดิมประมาณ ๑ กิโลเมตร การนี้ท่านได้ปรึกษาหารือกับคณะพุ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com