ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดสำเร็จ
วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอเกาะสมุยที่ยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและจีนไว้ได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้ได้มากที่สุด วัดสำเร็จสันนิษฐานว่า คงจะสร้างในสมัยขรัวพุดสอนซึ่งเป็นพระในยุคปลายกรุงศรีอยุธยาถึงธนบุรีตอนต้น (ตามประวัติที่เล่าขานกันมา) ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้วิหารพระ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด ติดกับพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ มีพระประธานองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง ๘ ..

 

อ่านต่อ

tag วัดราชธรรมาราม (ศิลางู)
วัดราชธรรมาราม (ศิลางู)

วัดราชธรรมาราม (ศิลางู)  วัด เก่าแก่คู่เกาะสมุย ที่มีประวัติมายาวนาน โดยที่ชาวเกาะสมุยจะเรียกวัดนี้ว่า พระธาตุหินงู เพราะภายในวัดจะมีพระธาตุ และ ตรงชายหาดจะมีศิลาคล้ายเกร็ดงูอยู่ ซึ่งถ้าไปตอนน้ำลงก็จะเห็นเหมือนงูนอนอยู่ในทะเล และภายในพระธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมานมัสการ ที่วัดนี้เช่นกัน บรรยากาศในวัดสงบและร่มรื่นมาก หยุดแวะพักที่วัดนี้สักครู่ ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองได้เยอะเหมือนกัน วัด เก่าแก่คู..

 

อ่านต่อ

tag วัดละไม
วัดละไม

วัดละไม  วัด เก่าแก่ลำดับที่ 3 ของเกาะสมุย ที่มีอายุร่วม 200 ปี ภายในวัดมีแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรมที่สำคัญนั่นคือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม ซึ่งมีของเก่า จำพวกเครื่องใช้ไม้สอย ของโบราณ มีหลากหลายแบบทั้งของพื้นเมืองละของชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาอยู่บนเกาะสมุย นอกจากนี้ก็มี บรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงบและมีมนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูก สมกับที่เป็นวัดเก่าแก่ประจำเกาะสมุย และสำหรับคนที่ชอบพระเครื่องที่นี่ก็มีศูนย์พระเครื่องให้ท่านมาแลกเปลี่ยน ความรู้กับเซียนพระที่นี่ด้วย วัด เก่าแก่ลำดับที่ 3 ของเกาะสมุย ที่ม..

 

อ่านต่อ

tag  วัดพระธาตุหินงู
 วัดพระธาตุหินงู

ประวัติความเป็นมาพระธาตุหินงูพระบรมสารีริกธาตุเกาะสมุย หรือชาวเกาะสมุยเรียกว่า พระธาตุหินงูหรือพระธาตุศิลางู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาทรงนมัสการ เมื่อวันที่ 24เมษายน พ.ศ. 2505 ชาวเกาะสมุยจึงถือเป็นประเพณีมีงานนมัสการสืบมาจนถึงทุกวันนี้..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com