ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag วัดป่าแสงธรรม
วัดป่าแสงธรรม

วัดป่าแสงธรรม เป็นวัดสังกัดธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา (พระสุธรรมาธิบดีในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้าง วัดป่าแสงธรรมมีเนื้อที่โดยประมาณ ๒๐ ไร่ แบ่งเป็นสองส่วน ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่ร่มรื่นส่วนแรกเป็นเขตปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และแม่ชี มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ มีเสนาสนะพร้อมสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้กว่า ๑๐๐ คน ส่วนที่สองมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เป็นเขตศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมี..

 

อ่านต่อ

tag วัดสมัยคงคา
วัดสมัยคงคา

วัดสมัยคงคา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เชื่อกันว่า วัดสมัยคงคาเป็นวักแรกที่สร้างขึ้นบนเกาะพะงัน เพราะชุมชนแรก บนเกาะพะงันคือชุมชนโฉลกบ้านเก่า (ตะโล๊ะ-บาเกา) คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ๒๑๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ วัดสมัยคงคาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโฉลกบ้านเก่าและอำเภอเกาะพะงัน เมื่อเข้าไปในบริเวณวัดจะได้พบกับความร่มรื่นด้วยมีการจัดวางอาคารเสนาสนะแทรกตัวอยู่ในสวนมะพร้าว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ภายในวัดเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของวัดกับ..

 

อ่านต่อ

tag พระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม
พระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม

ประวัติความเป็นมาพระพุทธบาทจำลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม (วัดมะเดื่อหวาน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพะงัน บนยอดเขานี้มีมณฑปพระพุทธบาทจำลอง จากเชิงเขาจะมีบันไดขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทนับว่าสะดวกสบายมาก สำหรับพระพุทธบาทแห่งนี้ จะมีงานประเพณีนมัสการเป็นประจำทุกปี เป็นที่เคารพและสักการบูชาของชาวบ้านเป็นจำนวนมาก บริเวณวัดร่มรื่นสวยงาม อากาศเย็นสบายสามารถเดินทางโดยรถสองแถวจากท้องศาลา ระยะทาง 3 กิโลเมตรค่าโดยสารคนละ 20 บาท หรือจะเช่าเหมารถยนต์หรือรถจักยานยนต์ก็ได้เช่นกัน..

 

อ่านต่อ

tag  วัดโฉลกหลำ
 วัดโฉลกหลำ

ประวัติความเป็นมาเป็นอ่าวอยู่ทางทิศเหนือของเกาะพะงัน เป็นอ่าวลึกกำบังคลื่นลมในบางฤดูได้เป็นอย่างดี แต่บางฤดูคลื่นลมจัดมากเรือเข้าจอดเทียบท่าไม่ได้ เวลาคลื่นลมสงบจะมีเรือประมงเข้ามาจอดเป็นจำนวนมาก พ่อค้าแม่ค้าจะตั้งร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่นเดียวกับในตลาดใหญ่ สินค้าที่มีชื่อที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่อยู่ทางบ้านคือปลาหมึกตากแห้ง..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com