ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag สวนโมกขพลาราม
สวนโมกขพลาราม

สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน้ำไหล แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าสวนโมกข์ สวนโมกข์ถือเป็นวัดป่าที่ยังคงรักษาความเข้มข้นของเนื้อแท้แห่งพุทธศาสนาไว้ วัดแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับท่านพุทธทาส ภิกขุ เพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดขึ้น และวัดแห่งนี้เป็นสวนโมกข์แห่งที่สองเพราะได้ย้ายมาจากสวนโมกข์เก่าคือวัด สะพังจิก ในบริเวณวัดจะเป็นป่าเกือบทั้งหมดมีบริเวณกว้างขวาง มีกุฏิปลูกไว้ห่างๆ กันอยู่ในป่าเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ในวัดยังมีสถานที่สำคัญๆ อีกมากมายรอให้ท่านเข้าไปศึกษาค้นหาหลักธรรมที่แท้จริงอยู่ครับ สว..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com