ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลปะเหลียม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
 

 

 

 

 

วัด ตำบลปะเหลียม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
tag วัดป่าวังเจริญ
วัดป่าวังเจริญ

วัดป่าวังเจริญ ตั้งอยู่บ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยมีพราหมณ์แดง รังษี เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด วัดป่าวังเจริญเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ภายในวัดมีลานปฎิบัติธรรม พระพุทธรูปศรีตรังคมุนี รูปปั้..

 

อ่านต่อ

tag วัดป่าวังเจริญ
วัดป่าวังเจริญ

วัดป่าวังเจริญ เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมีพราหมณ์แดง รังษี เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ โดย นายกระจ่าง อินทรเสนีย์ เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดย นายสา รังษี เป็นผู้ดำเนินการ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านสิ่งสำคัญในศาสนสถานลานปฏิบัติธรรม ขนาด ๑๐ X ๒๐ เมตร ประชาชนร่วมปฏิบัติธรรมได้จำนวน ๒๐๐ คนแท่นปฏิบัติธรรม ขนาด ๑.๕X๒ เมตร จำนวน ๓๒ แท่นพระพุทธรูปศรีตรังคมุนี ขนาดหน้าต..

 

อ่านต่อ

tag วัดโคกมะขาม
วัดโคกมะขาม

วัดโคกมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านหาดเลา ถนนย่านตาขาว-ปะเหลียนใน หมู่ ๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๗๐ อาณาเขตทิศเหนือยาว ๖.๕๙ เส้น ติดต่อกับถนนย่านตาขาว-ปะเหลียนใน ทิศใต้ยาว ๖.๔๗ เส้น ติดต่อที่ดินนายสั้น ทิศตะวันออกยาว ๗.๑๐ เส้น ติดต่อกับถนนปะเหลียนใน ทิศตะวันตกยาว ๖.๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินสวนยางพารา วัดโคกมะขามสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีนายเวทย์ บุญโยดม อดีตกำนันตำบลปะเหลียนได้บริจาคที่ดินและ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com