ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

อื่นๆ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag สถูปบรรจุอัฐิขรัวพุดสอน
สถูปบรรจุอัฐิขรัวพุดสอน

สถูปบรรจุอัฐิขรัวพุดสอนสถูปบรรจุอัฐิขรัวพุดสอนหรือที่ชาวเกาะสมุยเรียกกันว่า “บัวพ่อเฒ่า” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสำเร็จ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะเร็ต ด้านทิศใต้ของวัดติดกับวิหารพระ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิพ่อเฒ่าขรัวพุดสอน ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเกาะสมุยโดยทั่วไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๑ (แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จมานมัสการสถูปบรรจุอัฐิของขรัวพุดสอนปัจจุบันสถูปบรรจุอัฐิของพ่อเฒ่าขรัวพุดสอนได้รับการบูรณะและสร้างมณฑปคร่อมบนสถูป..

 

อ่านต่อ

tag พระธาตุศิลางู
พระธาตุศิลางู

พระธาตุศิลางู  เสนอโดย samui วันที่ 6 เมษายน 2555 อนุมัติโดย สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 เมษายน 2555จังหวัด : สุราษฎร์ธานี จำนวนคนที่ชื่นชอบ 0  จำนวนคนที่เข้าชม 169 ถูกใจรายละเอียดตั้งอยู่ในบริเวณวัดราชธรรมาราม (หรือวัดหินงู) หมู่ที่ ๑ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ติดกับถนนทวีราษฎร์ภักดี (สาย ๔๑๖๙)พระธาตุศิลางู หรือ พระธาตุหินงู หรือ เจดีย์หินงู เป็นเจดีย์ที่หลวงพ่อเพ็ชร์ ติสฺโส เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างขึ้น โดยมีหลวงพ่อศรีทอง ศรีชาย ร่วมกับพระดำ ใจกว้าง(หมื่นพยาธิบำ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com