ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

อื่นๆ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
tag สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง
สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง

สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยสำนักงานป่าไม้ เขตสุราษฎร์ธานี ได้เสนอมายังกรมป่าไม้ เพื่อขออนุมัติจัดสร้างสวนรุกขชาติในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าเขาพุทธทอง ตำบลเ ลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 490 ไร่ ด้วยเห็นว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามในสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ และอยู่ติดกับสวนโมกขพลาราม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาสลับกับภูเขาเตี้ย เช่นเขาลูกยาง เขานางรอ และเขาพุทธทอง ระดับความสูง 50-170 ม. เป็นพื้นที่ที่ผ่านการทำสัมปทานการทำไม้มาก่อน ดินเป็นดินปนทราย ดิ นทรา..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com