จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
 
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
 
 

รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีวัดไทยทั้งสิ้นจำนวน 20 วัด และสำนักสงฆ์อีกเป็นจำนวนมาก และวัดไทยเกือบทั้งหมดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และยังมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ทาง อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยสยามที่นี่เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันวัดต่าง ๆ มีสภาพทรุดโทรม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่นิยมบวชเป็นสมณเพศ ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้พยายามส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาขึ้นในรัฐกลันตันอย่างต่อเนื่อง และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนชาวไทยให้มาประกอบศาสนกิจในรัฐกลันตันบ้าง เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการทอดผ้าป่า เป็นต้น                        

กิจกรรม “ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน”  เดินทางทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน โดยมีวัดต่าง ๆ  ดังนี้

1. วัดพิกุลทองวราราม ตั้งอยู่บ้านเกาะเสม็ด ห่างจากตัวอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประมาณ 1 ก.ม. วัดแห่งนี้มีอายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันพระวิจารณ์วุฒิคุณ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะรัฐกลันตัน มีสิ่ง ก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ “พระพุทธลีลามหามงคล” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 จำลองแบบมาจากพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม มีอุโบสถที่ได้รับการบูรณะต่อเติมจากเดิมที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 และมีต้นพิกุลศักดิ์สิทธิ์ มีอายุประมาณ 300 กว่าปี  (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 4 รูป)

2. วัดแจ้งพุทธาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเสม็ด ต. เตอร์เบาะ อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน วัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิธรรมรัตน์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลตุมปัต เขต 1 ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กุฏิหลวงพ่อทวดและหลวงพ่อโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยพุทธศาสนิกชนชาวจีน (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 3 รูป)

3. วัดประชาจินาราม (วัดกูลิม) ตั้งอยู่บ้านกูลิม อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 เดิมวัดแห่งนี้เป็นป่าช้าของชาวจีน ปัจจุบันพระครูพิศาลศุภกิจ เป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะรัฐกลันตัน ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 สระน้ำ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

4. วัดโคกสยาวนาราม ตั้งอยู่บ้านโคกสยา ต. จาบังเอิมปัต อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน ห่างจากตัวอำเภอตุมปัต ประมาณ 5 ก.ม. สันนิษฐานว่า วัดแห่งนี้มีอายุประมาณ 350 ปี ปัจจุบันพระครูสุทธศีลาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2461 รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 4 รูป)

5. วัดอารยคีรี ตั้งอยู่บ้านอาเรล์ ต. เปาลีมอ อ. โกตาบารู รัฐกลันตัน เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีอายุเกิน 100 ปี ปัจจุบันมีพระครูเมตตาธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอบาเจาะ ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ รูปเหมือนพระครูวิริยสังวรณ์ (พระสังกัจจายน์) (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 5 รูป)

6. วัดอุตตามาราม ตั้งอยู่บ้านบางแซะ ต. เรเปะก์ อ. ปาเซร์มัส รัฐกลันตัน วัดแห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2409 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย ในอดีตมีเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พระวิจารณญาณมุนี       (ครน ปุณฺณสุวณฺโณ) เป็นที่รู้จักในหมู่นักเล่นพระเครื่อง ท่านได้สร้างพระควัม (พระปิดตา) ซึ่งเป็นพระที่มีคุณทางเมตตามหานิยม ค้าขายร่ำรวย อีกทั้งอยู่ยงคงกระพัน ปัจจุบันมีพระครูอุดมธรรมปฎิภาณ เป็นเจ้าอาวาสและ      เจ้าคณะอำเภอปาเซร์มัส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถที่สร้างในสมัยพ่อท่านครน และกุฏิพ่อท่านครน (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 5 รูป)

7. วัดประชุมธาติชนาราม ตั้งอยู่บ้างยุงเกา ต. ใย อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน ห่างจากชายแดนฝั่งอำเภอตากใบ ประมาณ 7 ก.ม. วัดแห่งนี้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1903 ปัจจุบันมีพระครูพิพัฒน์อรรถกิจ เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กุฎิไม้หลังเก่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 5 รูป)

8. วัดมัชฌิมาราม ตั้งอยู่บ้านยุงเกา อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นประมาณ 400 ปีเศษ กระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซีย จัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 4 วัดในรัฐกลันตัน ปัจจุบันมีพระครูเทศธรรมนาถ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอตุมปัต เขต 2 ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธบารมีธรรมจำรัสโลก เป็นชื่อพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งมีความหมายว่า “รูปลักษณ์ของพระพุทธที่ส่องแสงแจ้งและรอบรู้” และภาพพุทธประวัติภายในฐานพระพุทธรูปของอุโบสถ (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 7 รูป)

9. วัดพิกุลใหญ่ ตั้งอยู่บ้านยุงเกา ต. เปิงกาลันกุโบร์ อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน ห่างจากชายแดนฝั่งอำเภอตากใบ ประมาณ 8 ก.ม. สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยเดียวกับวัดชลธาราสิงเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส ปัจจุบันมีพระครูวินัยธรมานัด ฐิตมโน เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543 และมีต้นพิกุลทองใหญ่มีอายุประมาณ 320 ปี (ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 2 รูป)

----------------------------
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก www.thaiembassy.org

Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com