จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน
 
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน
 
 

หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัสตากี–ทะเลสาบเลคโตบา–เกาะซาโมเซอร์–เมดาน 

กำหนดการเดินทาง 4 วัน 3 คืน

20 พ.ค. 57หาดใหญ่ – เมดาน – ปาราปัท   (เที่ยง,เย็น)

09.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

11.50 น. พร้อมแล้วที่จะออกเดินทาง จากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 8010 สู่ สนามบิน Polonia International Airport เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราตอนเหนือ

13.10 น. คณะถึงสนามบินเมดาน จากนั้นนำคณะรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

14.30 น.จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ปาราปัท เพลิดเพลินกับการเดินทางที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้นานาพันธ์และนำท่านชม น้ำตกซีปิโซปิโซ ที่ลือชื่อเป็นน้ำตกที่พุงทะลุออกจากผนังของภูเขา มีความสูงถึง 100 เมตร ตกลงสู่เบื้องล่าง น้ำตก แห่งนี้เกิดขึ้นจากแม่น้ำใต้ดินสายเล็กๆ ที่ไหลในที่ราบสูงคาโร ซึ่งพุ่งตัวเองออกมาจากถ้าในหลุมปล่องภูเขาไฟใต้ ทะเลสาบโทบ้า ถือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอินโดนีเซีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว ชมความสวยงามของทัศนียภาพเนินเขาสูงและทะเลสาบโทบ้าจากมุมมองของปลายแหลมเที่ยวเมืองเปอร์มาตั้งเปอร์ปาชม บ้านแปลกประหลาดซึ่งยาวที่สุดในโลก เป็นบ้านของกษัตริย์ ที่มีภรรยาถึง 24 คน ระหว่างทางแวะจุดชมวิว ทะเลสาบโทบ้า ให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกดื่มน้ำขิงร้อนๆ

17.00 น.  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะเข้าที่พัก ...พักผ่อนตามอัธยาศัย


21 พ.ค. 57ปาราปัท – ทะเลสาบโทบ้า – เกาะซาโมเซอร์ – เบอร์รัสตากี   (เช้า,เที่ยง,เย็น)

08.00 น.  บริการอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำคณะเดินทางลงเรือล่องทะเลสาบโทบ้า สู่เกาะซา เมอร์เซอร์ ใช้เวลาราว 40 นาทีถึงหมู่บ้านโตม็อค ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าบาตัก ชาวบาตักเดิมมีความเชื่อ แบบดั้งเดิมคือบูชาธรรมชาติและเชื่อธรรมชาติก่อนที่มิชชันนารีตะวันตกจะเข้า มาเผยแพร่คริสตศาสนาเมื่อชาวดัชท์ ยึดครองอินโดนีเซียเป็นอาณานิคม ชมสุสานกษัตริย์โบราณของ Raja Sidabutar ซึ่งสุสานฯนั้นตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ ขนาดไม่ถึงไร่ มีบันไดขึ้นไปประมาณ 15 เมตร กลางบันไดมีซุ้มประตูที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแกะสลักลายท้องถิ่น ดูสวยงามมีเสน่ห์ ที่น่าสนใจนั้นคือ มีรูปสลักเป็นรูปจิ้งจกอยู่ทั่วบริเวณ จากนั้นนำท่านเดินทางต่ออีกราว 40 นาที ถึงหมู่บ้านแอมบาริต้า ชมหมู่บ้านซึ่งในอดีตเป็นเผ่ากินคน ชมลานพิพากษาซึ่งทาจากหิน ซึ่งเป็นที่ประชุมและ ตัดสินคดีของหัวหน้าเผ่า จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและหัตถกรรมท้องถิ่นในราคาแสนถูก จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ  และเดินทางสู่เมืองเบอร์รัสตากี (ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกผลไม้ ณ ตลาดพื้นเมืองบราสตากี้

17.00 น.    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


22 พ.ค. 57 เบอร์รัสตากี – เขาแห่งความรัก  –   เมดาน   (เช้า,เที่ยง,เย็น)

08.00 น.บริการอาหาร จากนั้น นำคณะขึ้นชมเนินเขาแห่งความรัก (กู๊ดดาร์ลิ่ง) เป็นเนินเขาที่มีธรรมชาติสวยงามชมทัศนียภาพของภูเขาไฟที่กำลังครุกรุ่นอยู่ตามธรรมชาติอันสวยงามที่เกิดขึ้น นับล้านปีคือภูเขาไฟชินาบุง(รูปร่าง คล้ายภูเขาไฟฟูจิแต่เล็กกว่า) และ ภูเขาไฟชิบายัค

12.00 น.บริการอาหาร  ณ เมืองเมดาน จากนั้นนำท่านชม มัสยิดกลาง ที่มีความสวยงามตระการตา แวะช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น และชมพระราชวังสุลต่านไมมุน Maimoon Palace ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 และ พิพิธภัณฑ์ของเมดาน  

17.00 น.บริการอาหาร จากนั้นนำคณะสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเมดาน ณ Merdaka Walk สัมผัส Life Stye ของชาวเมดานยามค่ำคืน ทีมารวมตัวกันทำกิจกรรมตางๆ และยังมีร้านอาหารแบบพื้นเมืองให้ท่านได้สัมผัสอีกด้วย


23 พ.ค. 5เมดาน – ซิตี้ทัวร์ – หาดใหญ่                                                                     (เช้า,เที่ยง)

08.00 น. บริการอาหาร ณ ที่พัก จากนั้นนำคณะซิตี้ทัวร์ ชมเมือง พระราชวังสุลต่านไมมุน และช้อปปิ้งย่านการค้าของเมดานท่านอิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นของฝากของที่ระลึกอาทิเช่น ผ้าโสร่ง ผ้าบาติก สินค้าหัตถกรรม กระเป๋าผ้า พวงกุญแจไม้แกะสลัก เครื่องดนตรี ผลไม้ขึ้น ชื่อของอินโดนีเซีย ตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน Polonia International Airport

15.10 น. พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ด้วยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวที่ SL8015

16.25 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ  


**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม**  


ราคาทัวร์ 11,000 บาทต่อท่าน (รวมค่ารถค่าตั๋วเครื่องบินอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารเย็น 3 มื้อและค่าห้องพัก) พักห้องละ 2 ท่าน


Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com