จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย)
 
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย)
 
 

เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก่า (old town) ในพื้นที่ IMT-GT (ไทย - มาเลเซีย) แผนงาน การยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2556 (5 วัน 4 คืน)

วันที่ 18 ธันวาคม 2556(กรุงเทพฯ - หาดใหญ่-สตูล-สงขลา)
08.00 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ และเดินทางต่อไปจังหวัดสตูล เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทะเลบันและด่านวังประจัน (ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างจังหวัดสตูล - รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย)

13.00 น.   เที่ยวชมคฤหาสน์กูเด็น แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมจังหวัดสตูล มัสยิกลาง  จังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง) ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง และวัดชนาธิปเฉลิม

17.00 น.  เดินทางเข้าที่พักที่โรงแรม บี พี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลาวันที่ 19 ธันวาคม 2556 (สงขลา-ปัตตานี)
08.00 น.   เดินทางจากที่พักเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลา บริเวณถนนนางงาม นครนอก นครใน ชมสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสไตล์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา วัดมัชฌิมาวาส เป็นต้น และ เดินทางไปอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สักการะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ และเที่ยวชมวัดมุจลินทราปีวิหาร อำเภอหนองจิก

13.00 น.   เดินทางต่อไปอำเภอเมืองปัตตานีเที่ยวชมมัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว และย่านเมืองเก่าปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตค้าขายร่วมกับตะวันตก ชาวโปรตุเกส ชาวฮอลันดา เป็นต้น
16.30 น.   เดินทางเข้าที่พักโรงแรม ซี เอส ปัตตานีวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (ปัตตานี-อลอร์สตาร์-ปีนัง)
09.00 น.   เดินทางจากปัตตานีไปด่านสะเดา เดินทางต่อไปเมือง อลอสตาร์รัฐเคดาห์ เที่ยวชมหอคอย (Alor Star Tower) และพิพิธภัณฑ์ข้าว (Rice Museum)

13.00 น.   เดินทางต่อไปเมืองปีนัง เที่ยวชมย่านเมืองเก่า George Town (Penang World Heritage)

17.00 น.   เดินทางเข้าที่พักที่ปีนังวันที่ 21 ธันวาคม 2556 (ปีนัง-เตลุกอินตัน-มะละกา)
08.30 น.    เดินทางจากที่พักไปเมืองเตลุก อินตัน (Teluk Intan) รัฐเปรัค เที่ยวชมหอเอนที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

13.00 น.    เดินทางต่อไปเมืองมะละกา เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก (World Heritage Site)

17.00 น.    เดินทางเข้าที่พักที่เมืองมะละกา
 


วันที่ 22 ธันวาคม 2556 (มะละกา-กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่/กรุงเทพฯ/อินโดนีเซีย)
08.00 น.   เดินทางออกจากที่พักไปสนามบินกัวลาลัมเปอร์

12.00 น.   เดินทางกลับหาดใหญ่/กรุงเทพฯ/อินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์เอเชีย (กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่ สายการบิน เวลา 12.10 น./ กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. 13.55 น. 14.40 น. 15.35 น. 19.25 น. และ 21.35 น. และกัวลาลัมเปอร์ - ปาเลมบัง อินโดนีเซีย เวลา 17.00 น.)**หมายเหตุ ลักษณะเด่นของเส้นทางนี้ เป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ของเมือง (สงขลา ปัตตานี ปีนังและมะละกา) ที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญมาตั้งแต่ในอดีต โดยได้ทำการค้าขายกับกับชาวตะวันตก โปรตุเกส ฮอลันดา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีร่องรองของสถาปัตยกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการทำการค้ากับประเทศดังกล่าว

Back

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com