ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
การท่องเที่ยวกลางคืน
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องสำอาง
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อยางตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นชุมชนเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานต่างๆของจังหวัด เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ศาลากลางจังกวัด ศาลจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานีรถไฟ วัดชัยมงคล แหลมสมิหลา เป็นต้น
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติด อ่าวไทย
ทิศใต้ ติด ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
ทิศตะวันออก ติด อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติด ทะเลสาบสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล มีประชากรทั้งสิ้น 76,682 คน
มีสิทธิ์เลือกตั้ง 51,110 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพ ค้าขาย,รับราชการและรับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1.ศาลหลักเมืองสงขลา
2.ศาลากลางจังหวัด
3.ที่ว่าการอำเภอ
4.แหลมสมิหลา
ฯลฯ
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : -
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com