ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นตำบลควนโพธิ์มาก่อนแล้ว พอถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลควนโพธิ์ถูกยุบไปเป็นตำบล เมื่อปีพุทธศักราช 2486 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2523 ตำบลควนโพธิ์ ได้แยกออกจากตำบลฉลุงเป็นตำบลควนโพธิ์อีกครั้ง
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลควนโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสตูลและห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ระยะทาง 19 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,152 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,141 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชัพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.ที่ทำการ อบต.ควนโพธิ์ หมู่ 2
2.สถานีอนามัย ต.ควนโพธิ์ หมู่ 5
3.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com