ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ประมาณ พ.ศ. 1200 กองโจรทมิฬจากมาเลเซีย ออกปล้นตีหัวเมืองต่าง ๆ ทางภาคใต้ของไทย ได้เดินทางบุกรุกมาถึงเมืองสทิงปุระ (สทิงพระ) หัวเมืองท้าวโคต ชาวบ้านโพธิ์ หัวเมืองพารานาสีหยัง (บ้านสีหยัง) ได้รวบรวมทหารพลรบ มาประชุมทางทิศตะวันออกของภูเขาพัทธสิงห์ (เขาพะโคะ) แล้วยกกองทหารดังกล่าวไปตีข้าศึกโจรทมิฬแตกพ่ายไป ฉะนั้น ชื่อบ้านชุมพล เพราะเป็นที่ประชุมพลรบของท้าวโคต
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบทุ่งนา และมีภูเขา
   
อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดีหลวง , ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,875 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,227 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำผลิตภัณฑ์ตาลโตนด , รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 1) วัดพะโคะ
2) วัดชุมพล
3) วัดศิลาลอย (วัดกระ)
4) วัดชุมพลชายทะเล
5) มัสยิดวัดกระชายทะเล
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล : ที่อยู่ : 51/2 ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
 โทร.0-7430-4223 0-7448-6050
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com