ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
โครงการหลวง/โครงการในพระราชดำริ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
ททท.สำนักงานจังหวัด
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลกะลุวอเหนือ เป็นตำบลที่แยกจากตำบลกะลุวอ เมื่อ พ.ศ. 2513 ซึ่งเดิมเป็นเมืองหนึ่งของรัฐปัตตานี ราษฎรส่วนใหญ่มาจากปัตตานีและตากใบ กะลุวอเป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า "กลัว" ภาษาตรังกานู แปลว่า "ถอยออก" สาเหตุเนื่องจากเจ้าเมืองรัฐตรังกานูได้เดินทางโดยเรือใบจะไปอำเภอตากใบ เลยเข้าทางปากแม่น้ำบางนรา และได้หลงทาง จึงสั่งให้ลูกเรือออก กลับทางเดิมว่า "กลัว"
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ด้านทิศเหนือจะเป็นชายฝั่งทะเล ส่วนด้านทิศใต้และทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่นา และจะมีภูเขาติดกับชายฝั่งทะเลคือภูเขาตันหยง
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ อบต.กะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ลำภู , เทศบาลต.บางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,416 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,886 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำประมง ทำสวน ทำไร่ ทำนา สวนมะพร้าว และรับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
2. ชายหาดอ่าวมะนาว
3. ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
4. ฟาร์มตัวอย่าง
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com