ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
คอนโด อพาร์ทเม้นต์ และแมนชั่น
กระท่อม และบังกะโล
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
โรงพยาบาล
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 

 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาให้เขตชุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดสตูล เป็นเขตเทศบาล คือบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล

   
สภาพทั่วไปของตำบล
ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงกลางเมืองแล้วลาดต่ำลงสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้เกิดลำคลองจำนวนมาก ตำบลล้อมรอบด้วยคลอง จำนวน 3 สาย คือ คลองมำบัง คลองเส็นเต็น และคลองตายาย มีภูเขา จำนวน 2 ลูก คือ เขาโต๊ะพญาวัง และเขาโต๊ะหยงกง
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองขุด
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองขุด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองขุด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองขุด
   
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 23,000 คน เป็นชาย 11,681 คน เป็นหญิง 11,319 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก การพาณิชย์ บริการท่องเที่ยว
อาชีพเสริม การประมง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. มัสยิดมำบัง (มัสยิดกลางจังหวัดสตูล)
2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.สตูล (คฤหาสน์กูเด็น)
3. สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
4. ตึกแถวถนนบุรีวานิช
5. เขาโต๊ะหยงกง
6. วัดชนาธิปเฉลิม
7. ศาลเจ้าโปเจเก็ง
8. ศาลากลางจังหวัดสตูล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com