ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
ท่าเทียบเรือ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลฉลอง  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลฉลอง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ชื่อตำบลฉลอง สันนิษฐานว่ามาจากชื่อวัดฉลอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเขาน้อย หมู่2 บ้านบนสวน หมู่3 บ้านป่าไล่ หมู่4 บ้านนาใหญ่ หมู่5 บ้านนากก หมู่6 บ้านฉลอง หมู่7 บ้านวัดใหม่ หมู่8 บ้านโคกทราย หมู่9 บ้านโคกโตนด หมู่10 บ้านยอดเสน่ห์ วัดฉลองเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำตำบลฉลอง
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา ที่ราบและพื้นน้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 21,293 ไร่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลวิชิต
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลราไวย์
ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลวิชิต
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลกะรน
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,361 คน และจำนวนหลังคาเรือน 7,592 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย การเกษตร
อาชีพเสริม การเกษตร ประมง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดฉลอง
2.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
3.สวนสัตว์ภูเก็ต
4.ไอแลนด์ซาฟารี
5.สถานีตำรวจภูธร ต.ฉลอง
6.สยามซาฟารี
7.สวนงู
8.วัดลัฏฐิวนามราม(วัดใต้)
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com