ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 

 
ประวัติความเป็นมา "บางพระ" มาจากการที่ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรม ชาวบ้านเลยเรียกกันว่า บ้านบางพระ และชาวบ้านได้ขยายบุกเบิกที่ดินทำกินขึ้นทางเหนือน้ำ เพราะสมัยนั้นการคมนาคมใช้ทางน้ำและได้ขยายการปกครองออกมาเป็น "ตำบลบางพระเหนือ"
   
สภาพทั่วไปของตำบล สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ไหล่เขา สูงชันเป็นส่วนใหญ่
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ละอุ่นเหนือ จ.ระนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางนอน, ต.ทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,025 คน และจำนวนหลังคาเรือน 697 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) สถานีอนามัยบางพระเหนือ
2) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ
3) สำนักสงฆ์ระวิวณาราม
4) สถานีอนามัยระวิ
5) วัดบางขุนแพ่ง
6) เขื่อนเชี่ยวคล้าย
7) สถานีตำรวจภูธรตำบลบางพระเหนือ
8) โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
9) โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
10) บ่อน้ำร้อน
11) น้ำตกโตนไม้ปัก
12) น้ำตกคลองหินลื่น
13) โรงเรียนบ้านคอกช้าง

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com