ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลทั่วไป
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
สันทนาการและการบันเทิง
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานีตำรวจ
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 

 
ประวัติความเป็นมา
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,225 คน เป็นชาย 5,108 คน เป็นหญิง 6,117 คน

   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นชุมชนเมือง มีการคมนาคมสะดวก
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรดถนนนาเกลือ
ทิศใต้ จรดถนนรามโกมุท
ทิศตะวันออก จรดถนนนาเกลือ
ทิศตะวันตก จรดแม่น้ำปัตตานี
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,050 คน เป็นชาย 1,200 คน เป็นหญิง 1,850 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ประมง ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
2. ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com